Dragonflies and Damselflies: References

Login | Suborders | Locations | References | Useful Links | Log out

Registered uses of reference:
Ander, K. (1931) Bidrag till kännedomen om de svenska Odonaterna. 5. Norrländska trollsländor. Entomologisk Tidskrift 52: 228-244.
Genus authorship : 0

Species-level taxonomy : 0

Subspecies taxonomy : 0

Synonyms : 1
Somatochlora infuscata (Somatochlora arctica)

Descriptions : 0

Keys : 0

Distribution : 0

Conservation : 0

Habitat : 0

Biology : 0