Dragonflies and Damselflies: References

Login | Suborders | Locations | References | Useful Links | Log out

Registered uses of reference:
Albarda, H. (1881) Neuroptera. Systemattische lijst, met beschrijving der nieuwe of weinig bekende scoorten. In Veth, Pieter Jan ed. : Midden??Sumatra, Reizen en onderzoekingen der Sumatra??Expeditie, uitgerust door het aardrijkskundig genootschap, 1877-
Genus authorship : 0

Species-level taxonomy : 1
Zyxomma obtusum

Subspecies taxonomy : 0

Synonyms : 1
Trithemis fraterna (Trithemis aurora)

Descriptions : 0

Keys : 0

Distribution : 0

Conservation : 0

Habitat : 0

Biology : 0